Zaznacz stronę

dr Robert Poskart

dr Robert Poskartstanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 17
telefon: (77) 40 16 887
e-mail: rposkart@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Doktor nauk ekonomicznych

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • finanse

 • rynki finansowe

 • pieniądz

 • teorie pieniądza

 • fintech

 

Prowadzone przedmioty:

 • Rynki finansowe
 • Finanse publiczne i rynki finansowe,
 • Rynki finansowe UE,
 • Finanse przedsiębiorstwa i rynek kapitałowy
 • Controlling
 • Budżetowanie

 

Pełnione funkcje:

 • Koordynator Programu Partnerstwo Wschodnie

Ważniejsze publikacje:

R. Poskart, Usługi bankowe związane z transferem w obrocie prywatnym środków pieniężnych z zagranicy do Polski, Financial Sciences, 1(14)/2013, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013

K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, R. Poskart, T. Smus, M.Willman, Preferencje i postawy dotyczące korzystania z pieniądza wirtualnego, [w:] Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, red. E. Bogacka-Kisiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2013,

E. Bogacka-Kisiel, K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, R. Poskart, Podsumowanie i wnioski, [w:] Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, red. E. Bogacka-Kisiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2013,

R. Poskart, Banking services connected with the transfer of remittances from abroad to Poland, Financial Sciences, nr 1 (14) 2013, red. E. Bogacka-Kisiel,  Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013,

R. Poskart, A Definition of the Concept of Economic Effectiveness, CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS, Vol. 2, No. 3, 159-201, Sept. 2014, ISSN electronic version 2353 – 9119, Wrocław School Of Banking, Wrocław 2014,

R. Poskart, Czynniki kształtujące popyt na pieniądz wirtualny na przykładzie Bitcoina, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 2 (938),  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Cracow Review of Economics and Management, Kraków 2015,

R. Poskart, Consumer preferences regarding the selecion of leisure facilities in the case of academic community of the University in Opole,  [w:] Inovations in agri- food industry, red. Janusz Słodczyk,  The Challenge.Group, Warsaw 2015,

J. Platje, R. Poskart. D. Rokita-Poskart, Źródła finansowania wydatków konsumpcyjnych studentów opolskiego ośrodka akademickiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  Wrocław 2016,

R. Poskart, Zjawisko powstawania pieniądza wirtualnego na przykładzie Bitcoina w kontekście niedoskonałości współczesnego systemu pieniężnego [w:] Globalna sprawiedliwość, red. Olga Janikowska, Janusz Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu opolskiego, Opole 2016.

R. Poskart, Dynamic development of the global OTC derivatives market as a symptom of the financialization of the world economy, Maik Heinemann, Janusz Słodczyk (Hrsg.), Politics vs. Economics. Consequences and Economic Challenges for the East-West-Partnership, WeltTrends Band 30 (2017), Potsdam 2017.

R.Poskart, Factors Influencing Demand for Virtual Currency on the Grounds of Conducted Survey, Maik Heinemann, Janusz Słodczyk (Hrsg.), Politics vs. Economics. Consequences and Economic Challenges for the East-West-Partnership, WeltTrends Band 30 (2017), Potsdam 2017.

R.Poskart, Reflections on the questionnaire at the workshops: Methodology for assessing the cam-pus sustainability from the perspective of multi-level antifragility, WSB University in Wroclaw, Research Journal, Vol. 16, Nr 4.

R.Poskart, Giełdy Bitcoina w Polsce, Przegląd Nauk Stosowanych, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (Gliwice), nr 16, 2017

Książki:

I. Fałat-Kilijańska, J. Karwowski, J. Pieczonka, R. Poskart, Instrumenty pochodne rozliczane w sposób zdecentalizowany. Czy derywaty mogą być bezpieczniejsze? Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017

I. Fałat-Kilijańska, J. Karwowski, R. Poskart, Instrumenty pochodne na międzynarodowych rynkach finansowych (wybrane zagadnienia). Teoria i przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014,

Red. Ewa Bogacka-Kisiel, M. Krasucka, M.Maciejasz -Swiątkiewicz, J.Pieczonka R. Poskart, Produkty i usługi finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

Red. Ewa Bogacka-Kisiel, M. Krasucka, M.Maciejasz -Swiątkiewicz, J.Pieczonka R. Poskart, Usługi finansowe w zarządzaniu gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, R. Poskart, T. Smus, M.Willman, Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, [w:] red. E. Bogacka-Kisiel, K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, R. Poskart, T. Smus, M.Willman, Opole 2013, s. 30

Google Scholar

Research Gate