Zaznacz stronę

dr Robert Poskart

dr Robert Poskartstanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 17
telefon: (77) 40 16 887
e-mail: rposkart@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Doktor nauk ekonomicznych

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • finanse

 • rynki finansowe

 

Prowadzone przedmioty:

 • Finanse publiczne i rynki finansowe

 • Rynki finansowe i kapitałowe

 

Pełnione funkcje:

 • Koordynator Programu Partnerstwo Wschodnie

 

Ważniejsze publikacje:

 1. R. Poskart, Usługi bankowe związane z transferem w obrocie prywatnym środków pieniężnych z zagranicy do Polski, Financial Sciences, 1(14)/2013, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013
 2. K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, R. Poskart, T. Smus, M.Willman, Preferencje i postawy dotyczące korzystania z pieniądza wirtualnego, [w:] Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, red. E. Bogacka-Kisiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2013,
 3. E. Bogacka-Kisiel, K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, R. Poskart, Podsumowanie i wnioski, [w:] Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, red. E. Bogacka-Kisiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2013,
 4. R. Poskart, Banking services connected with the transfer of remittances from abroad to Poland, Financial Sciences, nr 1 (14) 2013, red. E. Bogacka-Kisiel,  Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013,
 5. R. Poskart, A Definition of the Concept of Economic Effectiveness, CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS, Vol. 2, No. 3, 159-201, Sept. 2014, ISSN electronic version 2353 – 9119, Wrocław School Of Banking, Wrocław 2014,
 6. R. Poskart, Czynniki kształtujące popyt na pieniądz wirtualny na przykładzie Bitcoina, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 2 (938),  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Cracow Review of Economics and Management, Kraków 2015,
 7. R. Poskart, Consumer preferences regarding the selecion of leisure facilities in the case of academic community of the University in Opole,  [w:] Inovations in agri- food industry, red. Janusz Słodczyk,  The Challenge.Group, Warsaw 2015,
 8. J. Platje, R. Poskart. D. Rokita-Poskart, Źródła finansowania wydatków konsumpcyjnych studentów opolskiego ośrodka akademickiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  Wrocław 2016,
 9. R. Poskart, Zjawisko powstawania pieniądza wirtualnego na przykładzie Bitcoina w kontekście niedoskonałości współczesnego systemu pieniężnego [w:] Globalna sprawiedliwość, red. Olga Janikowska, Janusz Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu opolskiego, Opole 2016.
 10. R. Poskart,  Dynamic development of the global OTC derivatives market as a symptom of the financialization of the world economy, Uniwersytet w Poczdamie (w druku),

Książki:

 1. I. Fałat-Kilijańska, J. Karwowski, R. Poskart, Instrumenty pochodne na międzynarodowych rynkach finansowych (wybrane zagadnienia). Teoria i przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014,
 2. I. Fałat-Kilijańska, J. Karwowski, J. Pieczonka, R. Poskart, Instrumenty pochodne rozliczane w sposób zdecentalizowany. Czy derywaty mogą być bezpieczniejsze? Wydawnictwo PWE (w druku).
 3. Red. Ewa Bogacka-Kisiel, M. Krasucka, M.Maciejasz -Swiątkiewicz, J.Pieczonka R. Poskart, Produkty i usługi finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

 4. Red. Ewa Bogacka-Kisiel, M. Krasucka, M.Maciejasz -Swiątkiewicz, J.Pieczonka R. Poskart, Usługi finansowe w zarządzaniu gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

 5. K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, R. Poskart, T. Smus, M.Willman, Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, [w:] red. E. Bogacka-Kisiel, K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, R. Poskart, T. Smus, M.Willman, Opole 2013, s. 30