Zaznacz stronę

dr Krzysztof Ćwieląg

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 18
telefon: (77) 40 16 893
e-mail: kcwielag@uni.opole.pl
e-mail: krzysztof.cwielag@wp.pl

konsultacje

 

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • wyższe – magister administracji (2002); doktor nauk ekonomicznych (2015)

Podstawowe obszary badawcze:

 • Finanse i zarządzanie finansami JST

 • Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych

Prowadzone przedmioty:

 • Finanse

 • Finanse przedsiębiorstw

 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego

 • Finanse lokalne

 • Audyt wewnętrzny gospodarki finansowej w przedsiębiorstwie

 • Audyt finansowy podmiotów gospodarczych

 • Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw

 • System podatkowy

 • Rachunek kosztów

 • Rachunek i analiza kosztów

 • Podstawy rachunkowości zarządczej

Pełnione funkcje:

 • Członek Zespołu ds. Promocji Wydziału Ekonomicznego w kadencji 2012-2016
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020

Ważniejsze publikacje:

K. Ćwieląg, Audyt wewnętrzny w kształtowaniu racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (w:) A. Bąk (red.), Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research papers of Wrocław University of Economics), nr 425, Ekonomia – finanse – bankowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016.

K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, Ochrona niezamożnych konsumentów na rynku usług finansowych (w:) Finanse i prawo finansowe – Journal of Finance and Financial Law, III(1)/2016, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.

K. Ćwieląg, M. Krasucka, Rola audytu wewnętrznego w kształtowaniu efektywności samorządowej gospodarki finansowej (w:) E. Bogacka-Kisiel (red.), Nauki o finansach (Financial sciences), 3(24)/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

K. Ćwieląg, The determinants of the implementation of ad-valorem real property taxation in Poland (w:) K. Jajuga (red.), Nauki o finansach (Financial sciences), 1(10)/2012, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2012.

K. Ćwieląg, Internal audit in self-government entities in Poland. A theoretical and empirical approach (w:) E. Bogacka-Kisiel (red.), Nauki o finansach (Financial sciences), 1(6)/2011, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011.

K. Ćwieląg, Pojęcie i rola kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego – nowe regulacje ustawowe (w:) R. Brol, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

K. Ćwieląg, Audyt wewnętrzny jako instrument zarządzania i racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi samorządu terytorialnego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w:) Z. Mikołajewicz (red.), Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu, Opole 2006.

K. Ćwieląg, Kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego (w:) J. Kaja, K. Piech (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.

 

Książki:

K. Ćwieląg, M. Krasucka, Prawnopodatkowe aspekty korzystania z pieniądza wirtualnego; K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, R. Poskart, T. Smus, M. Willmann, Preferencje i postawy dotyczące korzystania z pieniądza wirtualnego; E. Bogacka-Kisiel, K. Ćwieląg, M. Krasucka, M. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, J. Pieczonka, R. Poskart, T. Smus, M. Willmann, Podsumowanie i wnioski (w:) E. Bogacka-Kisiel (red.), Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, Uniwersytet Opolski, Opole 2013.

K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych (w:) E. Bogacka-Kisiel (red.), Finanse osobiste. Zachowania – produkty – strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

K. Ćwieląg, Podstawy prawnej ochrony gospodarstw domowych na rynku usług finansowych (w:) E. Bogacka-Kisiel (red.), Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.