Zaznacz stronę

dr inż. Magdalena Śliwa

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 21
telefon: (77) 40 16 871
e-mail: msliwa@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Wyższe

Podstawowe obszary badawcze:

 • urbanistyka,

 • planowanie przestrzenne,

 • uwarunkowania przyrodnicze w gospodarce przestrzennej,

 • projektowanie terenów zieleni, rewitalizacja

Prowadzone przedmioty:

 • Uwarunkowania przyrodnicze w gospodarce przestrzennej

 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej

 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych

 • Projektowanie systemów zieleni miejskiej

 • Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym

Pełnione funkcje:

 • Opiekun koła naukowego – KNGP
 • Opiekun praktyk na kierunku GP
 • Członek redakcji Studenckich Zeszytów Naukowych
 • Członek Rady Programowej na kierunku GP
 • Kierownik Projektu „Stażysta z doświadczeniem – staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego”

 

Zagadnienia badawcze na seminarium dyplomowym (dotyczy osób które prowadzą seminarium)

 • Krajobraz miasta (panorama, kompozycja, zieleń, reklama, obiekty wysokościowe)
 • Wpływ uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, społecznych na rozwój miasta/gminy
 • Rozwój przestrzenny miasta/gminy
 • Zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta/gminy
 • Zagospodarowanie zbiorników wodnych
 • System komunikacji miejskiej (rodzaje, znaczenie, wpływ na rozwój miasta, alternatywne)
 • System zieleni miejskiej (znaczenie, rodzaje, funkcje)
 • Jakość życia w mieście (czynniki wpływające na jakość życia)
 • Klasyfikacja usług (katalog przeznaczeń, hierarchia, znaczenie)
 • Formy promocji miasta (aspekt przestrzenny)
 • Place w mieście (znaczenie, funkcje, zagospodarowanie

Ważniejsze publikacje:

 1. Śliwa M., 2012, Kontynuacja myśli urbanistycznej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miasta [w:] D. Ilnicki, K. Janc (red.) Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 29. Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław.

 2. Śliwa M., 2012, Współczesne problemy przestrzenne śródmieścia na przykładzie Opola [w:] B. Filipiak (red.) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych, Poznań.

 3. Śliwa M., 2010, Rewitalizacja obszarów miejskich na przykładzie Opola [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.) Studia Miejskie tom I Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Opole.

 4. Śliwa M. 2004, Rozwój przestrzenny Bolesławca (przed i po 1945 roku) [w:] E. Bagiński Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

 5. Śliwa M., 2002, Bolesławiec w sieci osiedleńczej Dolnego Śląska [w:] E. Bagiński (red.) Wrocław oraz miasta i niektóre obszary województwa dolnośląskiego w wynikach badań socjourbanistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

 6. Śliwa K., Śliwa M., 2002, Rozwój społeczno-przestrzenny Bolesławca po 1945 r. Architectus 1(11) Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Artykuły/współautorstwo:

Śliwa M., 2014, Kształtowanie sieci przestrzeni publicznych w Opolu [w:] Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej T. 2. Ciok S., Janc K. (red.), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 33/2, , Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Śliwa M., 2014, Tereny nadrzeczne w mieście [w:] Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast, red. Śliwa M., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Śliwa M., 2014, Walory przyrodnicze terenów nadrzecznych [w:] Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast, red. Śliwa M., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Klimek R., Śliwa M., 2014, Zagospodarowanie terenów nadrzecznych [w:] Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast, red. Śliwa M., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Śliwa M., Twardowska E., 2014, „Niedorzeczność” jako wyzwanie dla polityki przestrzennej – podsumowanie studenckich warsztatów urbanistycznych. Prószków 2013 [w:] Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast, red. Śliwa M., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Śliwa M., 2013, Udział społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego w praktyce Odnowa Krajobrazu Miejskiego – ULAR7, Monografia tom 1 Przyszłość miast średniej wielkości, N. Juzwa, A. Sulimowska-Ociepka, Gliwice 2013 Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Słodczyk J., Szafranek E., Śliwa M., 2013, Gospodarka Przestrzenna jako wieloobszarowy kierunek studiów. Wymogi i konsekwencje budowy programu kształcenia [w:] Paweł Churski, Tadeusz Kudłacz (red.) Gospodarka przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia, Zeszyt 251, s. 140-152 Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Śliwa M., 2012, Kontynuacja myśli urbanistycznej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miasta [w:] D. Ilnicki, K. Janc (red.) Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 29. Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław.

Śliwa M., 2012, Współczesne problemy przestrzenne śródmieścia na przykładzie Opola [w:] B. Filipiak (red.) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych, Poznań.

Śliwa M., 2010, Rewitalizacja obszarów miejskich na przykładzie Opola [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.) Studia Miejskie tom I Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Opole.

Śliwa M. 2004, Rozwój przestrzenny Bolesławca (przed i po 1945 roku) [w:] E. Bagiński Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Śliwa M., 2002, Bolesławiec w sieci osiedleńczej Dolnego Śląska [w:] E. Bagiński (red.) Wrocław oraz miasta i niektóre obszary województwa dolnośląskiego w wynikach badań socjourbanistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Śliwa K., Śliwa M., 2002, Rozwój społeczno-przestrzenny Bolesławca po 1945 r. Architectus 1(11) Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Książki / współautorstwo / redakcja książek:

Śliwa M. (red.), 2015, 3Z MIASTA: Zauważ – Zrównoważ – Zagospodaruj” Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Śliwa M. (red.), 2014, Tereny nadrzeczne w mieście Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Szafranek E., Paradowska M., Śliwa M., 2013, Niezbędnik dyplomanta gospodarki przestrzennej. Zdobądź wiedzę, jak z powodzeniem i przyjemnością napisać i obronić pracę dyplomową, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.