Zaznacz stronę

dr inż. Magdalena Śliwa

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 21
telefon: (77) 40 16 871
e-mail: msliwa@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Wyższe

Podstawowe obszary badawcze:

 • Urbanistyka

 • Planowanie przestrzenne

 • Rewitalizacja obszarów miejskich

Prowadzone przedmioty:

 • Planowanie przestrzenne

 • Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej

 • Projektowanie urbanistyczne

 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych

 

Pełnione funkcje:

 • Opiekun praktyk na kierunku Gospodarka przestrzenna

 • Opiekun naukowy Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

 

Zagadnienia badawcze na seminarium dyplomowym (dotyczy osób które prowadzą seminarium)

 • Krajobraz miasta (panorama, kompozycja, zieleń, reklama, obiekty wysokościowe)
 • Wpływ uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, społecznych na rozwój miasta/gminy
 • Rozwój przestrzenny miasta/gminy
 • Zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta/gminy
 • Zagospodarowanie zbiorników wodnych
 • System komunikacji miejskiej (rodzaje, znaczenie, wpływ na rozwój miasta, alternatywne)
 • System zieleni miejskiej (znaczenie, rodzaje, funkcje)
 • Jakość życia w mieście (czynniki wpływające na jakość życia)
 • Klasyfikacja usług (katalog przeznaczeń, hierarchia, znaczenie)
 • Formy promocji miasta (aspekt przestrzenny)
 • Place w mieście (znaczenie, funkcje, zagospodarowanie

Ważniejsze publikacje:

 1. Śliwa M., 2012, Kontynuacja myśli urbanistycznej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miasta [w:] D. Ilnicki, K. Janc (red.) Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 29. Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław.

 2. Śliwa M., 2012, Współczesne problemy przestrzenne śródmieścia na przykładzie Opola [w:] B. Filipiak (red.) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych, Poznań.

 3. Śliwa M., 2010, Rewitalizacja obszarów miejskich na przykładzie Opola [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.) Studia Miejskie tom I Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Opole.

 4. Śliwa M. 2004, Rozwój przestrzenny Bolesławca (przed i po 1945 roku) [w:] E. Bagiński Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

 5. Śliwa M., 2002, Bolesławiec w sieci osiedleńczej Dolnego Śląska [w:] E. Bagiński (red.) Wrocław oraz miasta i niektóre obszary województwa dolnośląskiego w wynikach badań socjourbanistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

 6. Śliwa K., Śliwa M., 2002, Rozwój społeczno-przestrzenny Bolesławca po 1945 r. Architectus 1(11) Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.