Zaznacz stronę

dr inż. Adam Walawender

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 5
telefon: (77) 40 16 889
e-mail: adam.walawender@op.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • wyższe

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Analiza efektywności instytucji ekologicznych

 • Przestrzeń publiczna jako czynnik determinujący aktywność gospodarczą

 • Gmina na rynku finansowym

 • Ekonomiczno-ekologiczne uwarunkowania ochrony środowiska

 • Rola i oddziaływanie instrumentów ekonomicznych w polityce ochrony środowiska na decyzje podejmowane przez podmioty gospodarcze. Wzrost gospodarczy w gospodarce rynkowej

 

Prowadzone przedmioty:

 • Gospodarka komunalna

 • Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

 • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego

 • Polityka mieszkaniowa i planowanie obszarów mieszkaniowych

Ważniejsze publikacje:

 1. A. Walewander, Instytucje, procedury i instrumenty zarządzania środowiskiem na przykładzie gospodarki wodno – ściekowej w Polsce” [w:] MODELOWANIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA. Wyd. Polska Akademia Nauk Oddz. w Katowicach,Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. 2004r.

 2. A. Walawender: „Kierunki modyfikacji instrumentów ekonomicznych zarządzania finansami ochrony środowiska w Polsce” [w:] SPOŁECZNE I REGIONALNE ASPEKTY PRZEMIAN STRUKTURALNYCH W POLSKIEJ GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI. Uniwersytet Opolski 2004r.

 3. A. Walawender: „Finansowanie zarządzania środowiskiem na poszczególnych szczeblach Samorządu Terytorialnego” [w:] WPŁYW ŚRODOWISKA EKOLOGICZNEGO NA ROZWÓJ SPOŁECZNO – GOSPODARCZY WOJ. OPOLSKIEGO PO AKCESJI DO UNIII EUROPEJSKIEJ. Wyd. PTE O/Opole – 2004r.

 4. A. Walawender: „Polityka ekologiczna gminy na tle polskiego systemu ekonomiczno -prawnego w zarządzaniu środowiskiem” – UWARUNKOWANIA [w:] PRODUKTYWNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI W WARUNKACE AKCESJI POLSKI DO UE. Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, PTE O/Opole WSZMiJ O w Katowicach – 2004r.

 5. A. Walawender: „Rola opłat ekologicznych W polskim systemie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska” – ZESZYT NAUKOWY KATEDRY EKONOMII WSZMiJ O W Katowicach – 2007r.

 6. A. Walawender: „Analiza funkcjonowania opłat produktowych, jako instrumentu ekonomicznego w negocjacjach środowiskowych” – ZARZĄDZANIE I POLITYKA SPOŁECZNA – wybrane problemy . Wyd. Instytut Śląski W Opolu- 2010 r.