Zaznacz stronę

dr hab. Krystyna Hanusik prof. UO

dr hab. Krystyna Hanusik prof. UOstanowisko: Kierownik zakładu
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 25
telefon: (77) 401 6876
e-mail: hanusik@uni.opole.pl
konsultacje

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:
 • Wyższe
Podstawowe obszary badawcze:
 • Modelowanie ekonometryczne konsumpcji gospodarstw domowych
Prowadzone przedmioty:
 • Ekonometria

 • Mikroekonometria

 • Makroekonometria

 • Ekonometria i prognozowanie

 • Programowanie matematyczne

 • Matematyka w ekonomii

 • Matematyka finansowa

Pełnione funkcje:
 • Kierownik Zakładu Ekonometrii i Metod Ilościowych

Ważniejsze publikacje:

 1. K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Households’Consumption on the Background of Socio-Economic Transformation In Rual Areas of Poland, 1993-2009; [w:] Transformations In Business & Economics, t. 10, Brno-Kaunas-Riga-Vilnius 2011,

 2. K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Dochody jako determinanta przestrzennego zróżnicowania modelu konsumpcji w Polsce w latach 1994-2008, [w:] Handel Wewnętrzny, Warszawa 2011,

 3. K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Zmiany poziom, struktury i zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych na wsi w Polsce po roku 1990, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian, Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, red. S. Sokołowska, A. Bisaga. Uniwersytet Opolski, 2010,

 4. K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Socio-Economic Factors Determaining the Diversification of Consumption Models In Poland In the Period 1994-2008, [w:] Economic Problems of Polish Transformation, red D. Kopycińska, Szczecin 2010

 5. K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Wzorce konsumpcji gospodarstw domowych emerytów w Polsce,[w:] Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej – przegląd problemów, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2009

 6. K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Educational Status Changes of Households Leaders (Heads) versus Hauseholds Incomes in Poland in 1993-2006, rozdz. 9, [w:] Decision makers behaviour under the conditions of crisis threat, red D. Kopycińska, Szczecin 2009