Zaznacz stronę

dr hab. Iveta Vozňáková, prof. UO

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 13
telefon: (77) 40 16 866
e-mail:ivoznakova@uni.opole.pl
e-mail:iveta.voznakova@seznam.cz
konsultacje

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Magister ekonomii (VŠB-TU Ostrava);

 • Doktor nauk ekonomicznych (VŠB-TU Ostrava);

 • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (VŠB-TU Ostrava);

 • Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego

Podstawowe obszary badawcze:

 • Ekonomika przedsiębiorstwa

 • Analiza finansowa

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 • Diagnostyka przedsiębiorstwa

Prowadzone przedmioty:

 • Ekonomika przedsiębiorstwa

 • Metody planowania w przedsiębiorstwie

 • Projektowanie strategii przedsiębiorstwa

 • Zarządzanie jakością

Pełnione funkcje:

 • biegły sądowy w Czechach
 • arbiter w Czechach

Ważniejsze publikacje:

HRABEC,L., HRABCOVÁ, M.,ŠNITA, R., JANOVSKÁ, K., VOZŇÁKOVÁ,I., KRČ,M.: Present alternatives of motor vehicle drive and possibilities of their implementation into practical operation. Carpathian Logistics Congress 2013 : December 9th -11th 2013, Novotel Krakow City West, Kraków Poland, EU, Tanger, 2013, pages 254-259, ISBN 978-80-87294-46-8

SLOMSKI,W., SUCHODOLSKA, A., WEISS, E., VOZŇÁKOVÁ, I.: Selected Issues in Organization and Management of Enterprise :Theory and practice, YORK UNIVERSITY 2012, ISBN 978-0-8353-5030-4

SLOMSKI,W., SUCHODOLSKA, A., WEISS, E., VOZŇÁKOVÁ, I.: Selected Economic Issues in Enterprise Management:Theory and Practice, YORK UNIVERSITY 2011, ISBN 978-0-8353-5030-3 VOZŇÁKOVÁ, I.: Zarządzanie ryzykiem handlowym w czeskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Szczecin 2012, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842, Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, ZESZYTY NAUKOWE NR 690, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, ZARZĄDZANIE FINANSAMI. BESTA, P., JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š., VOZŇÁKOVÁ, I., KUTÁČ, J.,: The utilisation of statistical methods in the area of inventory management. CLC 2012: Carpathian Logistics Congress : November 7th-9th 2012, Priessnitz Spa, Jeseník, Czech Republic, EU: congress proceedings, Tanger, 2012, pages 421-426, ISBN 978-80-87294-36-9 JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š., VOZŇÁKOVÁ, I., BESTA,P., KUTÁČ, J., GAJDA, J.: Network analysis of a tolling project. CLC 2012 : Carpathian Logistics Congress : November 7th-9th 2012, Priessnitz Spa, Jeseník, Czech Republic, EU : congress proceedings, Tanger, 2012, pages 522-528, ISBN 978-80-87294-36-9 Staněk, J., VOZŇÁKOVÁ, I., JANOVSKÁ, K., MECA, B.: Monitoring and Measurement of Labor Productivity. CLC 2012 : Carpathian Logistics Congress : November 7th-9th 2012, Priessnitz Spa, Jeseník, Czech Republic, EU: congress proceedings, Tanger, 2012, pages 639-645, ISBN 978-80-87294-36-9 CHUCHRO, J., VOZŇÁKOVÁ, I., JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š., MECA, B.: The Synergy Enterprises in their Cooperation and the Synergy Valuation. CLC 2012 : Carpathian Logistics Congress : November 7th-9th 2012, Priessnitz Spa, Jeseník, Czech Republic, EU: congress proceedings, Tanger, 2012, pages 516-521, 978-80-87294-36-9 VOZŇÁKOVÁ, I., JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š.,: The synergy enterprises in their cooperation and the synergy valuation. The international Journal of Transport & Logistics, TU Košice, 2011, pages 649-653, ISSN 1451-107X VOZŇÁKOVÁ, I., JANOVSKÁ, K.: Kształtowanie się polityki kredytowej przedsiębiorstwa. Społeczno – ekonomiczne problemy gospodarowania w warunkach transfomacji, Wydawnictwo Naukowe Mega-Plast, 2011, pages 185-194, ISBN 83-89884-42-9 JANOVSKÁ, K., VOZŇÁKOVÁ, I. , ŠVAJDOVÁ, L.:The Usage of Mathematical Modelling for Enterprise´s Economic Management. 6 th international Scientific Symposium on Business Administration Global Ekonomic crisis and changes Restructuring Business System: Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors, Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2010, pages 410-418, ISBN 978-80-7248-594-9 LENORT, R., STAŠ, D., VOZŇÁKOVÁ, I.: Increasing of Capacity in Operations Producing Heavy Plate Cut Shapes. Creativeness and Innovation in Industry and Services Modernization, Scientific Society for Organization and Management, 2009, pages 499-506, ISBN 978-83-85587-24-8 VOZŇÁKOVÁ, I., LENORT, R., BESTA,P.: Utilisation of Multi-Criteria Decision Making in strategic management (interpreted on example of sales centre establishment). Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, VIZJA PRESS & IT, 2008, pages 487-494, ISBN 978-83-61086-29-1 VOZŇÁKOVÁ, I.: The Controlling of Marketing, Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa , no. M 8, 2007, pages 286-294, ISSN 1428-1600, ISBN 978-83-61118-00-8 VOZŇÁKOVÁ, I., LENORT, R., JANOVSKÁ, K.: Systems of Quantified Diagnostics and Measuring of Industrial Companies’ Efficiency in the “Czech Science Foundation” Projects. XII Konferencja Naukowo – Techniczna Zarządzanie i produkcja w hutnictwie, Wydawnictwo Wydzialu Inžynierii Procesowej, Materialowej i Fyziki Stosowanej Politechniki Czestochowskej, 2004, pages 300-303, ISBN 83-87745-42-1 VOZŇÁKOVÁ, I.: Zarządzanie należnościami. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktik, Wydzial Zarzadzania AGH, 2003, pages 489-493, ISBN 83-916384-5-6

Web of Science – Thomson Reuters: PLUNDER,K., VOZŇÁKOVÁ, I., SAMOLEJOVÁ, A., JANOVSKÁ, K.: Export, import, production and use of fire ine the Czech, Metalurgija, vol. 53, no. 4, 2014, pp. 713-716, ISSN 0543-5846 BESTA, P., JANOVSKÁ, K., SAMOLEJOVÁ, A., BERÁNKOVÁ, A., VOZŇÁKOVÁ, I., HENDRYCH, M.: The cycle and effect of zinc in the blast-furnace process. Metalurgija, vol. 52, no. 2, 2013, pages 197-200, ISSN 0543-5846

KUTÁČ, J., JANOVSKÁ, K., SAMOLEJOVÁ, A., BESTA, P., VILAMOVÁ, Š., VOZŇÁKOVÁ, I.: The impact of production capacity utilization on metallurgical companies financing. Metalurgija, 52, no. 1, 2013, pages 135-137, ISSN 0543-58462013

JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š., VOZŇÁKOVÁ, I., SAMOLEJOVÁ, A., ŠVECOVÁ, E., BESTA, P.: Cost Management in Metallurgical Production. Metalurgija, vol. 51, no. 4, 2012, pages 574-576. ISSN 0543-5846

JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š., BESTA, P., SAMOLEJOVÁ, A, ŠVECOVÁ, E., VOZŇÁKOVÁ, I.: Analysis of Energy Demandingness of Metallurgical Production. Metalurgija, vol. 51, no. 2, 2012, pages 277-279, ISSN 0543-5846

JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š., BESTA,P., SAMOLEJOVÁ, A., VOZŇÁKOVÁ, I.: Determination of complex energy consumption of metallurgical production on the base of mathematical modelling of interdisciplinary linkages. Metalurgija, vol. 51, no. 4, 2012, pages 571-573, ISSN 0543-5846

BESTA, P., VOZŇÁKOVÁ, I., VILAMOVÁ, Š., ŠVECOVÁ, E., STOCH, M.: Application of Total Productive Maintenance Principles in Metallurgical Processes. METAL 2012 : 21st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings, Tanger, 2012, pages 1827-1832, ISBN 978-80-87294-31-4

JANOVSKÁ, K., STANĚK, J., VILAMOVÁ, Š., VOZŇÁKOVÁ, I., KUTÁČ, J.: Optimization of the tolling project of using the methods of network analysis. METAL 2012 : 21st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings, Tanger, 2012, pages 1846-1851, ISBN 978-80-87294-31-4

VILAMOVÁ, Š., JANOVSKÁ, K., KOZEL, R., VOZŇÁKOVÁ, I., ŠVECOVÁ, E.: New trends in the management within the metallurgy firms. METAL 2012 : 21st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings, Tanger, 2012, pages 1897-1903, ISBN 978-80-87294-31-4

JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š., BESTA,P., VOZŇÁKOVÁ, I., KOZEL, R.: A Contribution to the Application of the Structural Analysis Method in Entrepreneurial Praktice – Conference ICBEMM 2011 : International Conference on Business, Economics, Management and Marketing, Paris, 2011, vol.59, ISSN 2010-376X, ISSN 2010-3778

VOZŇÁKOVÁ, I., JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š.: Cost Controlling in Terms of Metallurgical Production. METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings, Tanger, 2011, pages 1271-1278, ISBN 978-80-87294-24-6

JANOVSKÁ, K., VOZŇÁKOVÁ, I., VILAMOVÁ, Š.: Analysis of the Energy Demand on Metal Production Using the Structural Analysis Methods. METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings, Tanger, 2011, pages 1318-1322, ISBN 978-80-87294-24-6

VILAMOVÁ, Š., JANOVSKÁ, K., VOZŇÁKOVÁ, I., KOZEL, R.: Selected Specific Marketing Analysis and Management in Terms of Industrial Enterprises. METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings, Tanger, 2011, pages 1279-1285, ISBN 978-80-87294-24-6

JANOVSKÁ, K., VOZŇÁKOVÁ, I., ŠVAJDOVÁ, L.: The Verification of Applicability of Economical-mathematics Methods of Structural Analyses as a Tool for Optimising Economic Proceedings of Metallurgical Enterprise. METAL 2010, Tanger, 2010, pages 121-125, ISBN 978-80-87294-15-4