Zaznacz stronę

dr Daniel Rodzeń

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 59
telefon: (77) 40 16 869
e-mail: daniel.rodzen@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Doktor nauk ekonomicznych (2014), Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Tytuł rozprawy doktorskiej: Ekonomiczne aspekty działań informacyjnych podmiotów na rynkach nieruchomości

 • Wykształcenie ekonomiczne – studia magisterskie – Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski

 • Studia magisterskie – Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski

 • Studia podyplomowe – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 • Studia podyplomowe – Wycena Nieruchomości, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej

 • Kurs pedagogiczny z zakresu ekonomii, Międzywydziałowe Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, Uniwersytet Opolski;

 • Ponadto, aktywny udział w licznych konferencjach, kursach, szkoleniach i warsztatach

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Podstawowa problematyka badawcza obejmuje obszary dotyczące rynków nieruchomości oraz ekonomiki informacji. W szczególności koncentruje się na zmianach zachodzące we współczesnej gospodarce, będących następstwem procesów globalizacyjnych, którym towarzyszy rozwój nowoczesnych technologii w tym Internetu.

 

Prowadzone przedmioty:

 • Technologie informacyjne,
 • Information Technologies,
 • Informatyka w zarządzaniu,
 • Informatyczne systemy zarządzania w logistyce,
 • Gospodarka elektroniczna,
 • Gospodarcze zastosowanie informatyki,
 • Systemy informatyczne w marketingu,
 • Wykorzystanie programowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • Podstawy wyceny nieruchomości,
 • Projektowanie procesów,
 • Jak zarabiać w Internecie?

 

Pełnione funkcje:

 • Koordynator DS. Archiwizacji Prac Dyplomowych WE (2015-2016)

 • Koordynator Festiwalu Nauki WE 2016,

 • Koordynator Festiwalu Nauki WE 2018,

 • Koordynator Nocy Szkoleń WE 2018,

 • Opiekun roku (wielokrotnie),

 • Członek PTE od 2014r.

Ważniejsze publikacje:

Zarządzanie informacją w mediach społecznościowych przez pośredników w obrocie nieruchomościami (2017)

 

Zastosowanie metody TDABC do szacowania kosztów działań informacyjnych pośredników w obrocie nieruchomościami (2015/2016)

 

Szacowanie kosztów działań informacyjnych oferenta na rynkach nieruchomości w wykorzystaniem metody TDABC (2015/2016)

 

Zastosowanie metody TDABC do określenia kosztów działań informacyjnych na przykładzie nabywców na rynkach nieruchomości (2015/2016)

 

Uwarunkowania działań informacyjnych pośredników w obrocie nieruchomościami (2014)

 

Rodzeń D., Promocja oferty handlowej pośredników w obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem portali ogłoszeniowych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zeszyt 23, Rzeszów 2011

 

Rodzeń D., Internet a inne źródła informacji o ofertach na rynkach nieruchomości Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2010

 

Rodzeń D., Serwisy internetowe jako przejaw koncentracji ofert na rynku nieruchomości, Wybrane aspekty gospodarki elektronicznej, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Rzeszów 2009

 

Rodzeń D., Pośrednictwo na rynkach nieruchomości w dobie Internetu, w Problemy społeczeństwa informacyjnego, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Informatyki w

Zarządzaniu, Szczecin 2008

 

Czerwiński A., Rodzeń D., Internet a obsługa rynku nieruchomości, w Problemy społeczeństwa informacyjnego, Monografia Tom II, Red. Szewczyk A., Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydawnictwo Printshop, Szczecin 2007

 

Rodzeń D., Ocena ryzyka zakupu i sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych, „Świat nieruchomości” nr 59-60/2007

 

Rodzeń D., Atrakcyjność internetowych serwisów aukcyjnych, „Świat nieruchomości” nr 57-58/2006

Inne:

Ewolucyjny charakter ekonomii oraz nieustanny rozwój nauki wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania nowych doświadczeń. Zdobycie przeze mnie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami wpłynęło na zbliżenie świata nauki i gospodarki, co przyczynia się do właściwego analizowania zjawisk wpływających na wzajemną synergię.

 

Dopasowując się do zmieniających się trendów społecznych i gospodarczych, podczas realizowanych zajęć, kładę akcent na praktyczne i aktualne zagadnienia wprowadzające w interesujący świat ekonomii.