Zaznacz stronę

dr Bartosz Fortuński

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 16
telefon: (77) 40 16 886
e-mail: b.fortunski@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Wyższe ekonomiczne

 

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Realizacja polityki energetyczne UE 3X20 w UE i na Świecie a propozycja nowego instrumentu przyczyniającego się do realizacji niniejszej polityki w aspekcie globalnym.
 • Zrównoważony rozwój

 • Polityka Energetyczna UE

 • Międzynarodowe aspekty zrównoważonego rozwoju w energetyce

 • Instrumenty zrównoważonego rozwoju

 

 

Prowadzone przedmioty:

 • Normalizacja i Zarządzanie jakością w Logistyce

 • Standardy Jakości

 • Systemy Zarządzania Jakością

 • Zarządzanie Jakością

 • Ekonomia Międzynarodowa

 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

 • Ekonomia

 • Handel Międzynarodowy

 • Ekonomika, Organizacja i Zarządzanie Jakością w Biotechnologii

 • Polsko-rosyjskie stosunki gospodarcze

 

 

Przedmioty (w semestrze zimowy 2017/2018):

 • History of Economic Thought, Microeconomics,
 • Polsko-rosyjskie stosunki gospodarcze,
 • Ekonomia międzynarodowa,
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,
 • Historia myśli ekonomicznej,
 • Polityka i gospodarka energetyczna,
 • Ekonomia,
 • Ekonomika organizacja i zarządzanie jakością w Biotechnologii,
 • Standardy jakości usług publicznych

 

Ważniejsze publikacje:

Fortuński Bartosz: Globalna sprawiedliwość a polityka energetyczna Unii Europejskiej, w: Globalna sprawiedliwość / Janikowska Olga, Słodczyk Janusz ( red. ), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-711-4, ss. 163-183

Fortuński Bartosz: Proekologiczne podejście do energetyki i jej wpływ na handel zagraniczny Unii Europejskiej, w: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, t. 1 / Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk (red.), 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Fortuński Bartosz: Czy energetyka światowa integruje się z założeniami polityki energetycznej Unii Europejskiej?, w: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 1, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, ISBN 9788376954004, ss. 234-243

Fortuński Bartosz: Wykorzystanie wybranych surowców energetycznych w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej, w: Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, ISBN 9788376953359, ss. 13-22

Fortuński Bartosz: Wyzwania i problemy zrównoważonego rozwoju w energetyce światowej w kontekście polityki energetycznej UE, w: Handel Wewnętrzny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, vol. 1, nr 6A, 2013, ss. 299-309

Fortuński Bartosz: POLITYKA ENERGETYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ – 3×20. DIAGNOZA I PERSPEKTYWY W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, w: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna, 2016, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 453

Fortuński Bartosz: WPŁYW HANDLU ZAGRANICZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZYWISTĄ EMISJĘ CO2, w: EKONOMIA XXI WIEKU, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Fortuński B., The relations between European Union Energy Policy, Biofuels of the second generation and sustainable development, “TRANSACTIONS of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University”, Issue 4/2012(75), s. 118-122, Kremenchuk 2012. 118.pdf

Fortuński B., A model of the cost of environmental management systems based on ISO 14001, “Economic and Environmental Studies”2011, Vol. 11, No.1 (17/2011), s. 43-54, Wyd. UO w Opolu, Opole 2011.

 

Fortuński B., Wpływ systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 na zadowolenie klientów na przykładzie organizacji z branży elektroenergetycznej, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 151. Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, pod red T. Borys, P. Rogala, s. 176-193, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.

 

Fortuński B., Ograniczenia w stosowaniu modelu kosztów systemu zarządzania środowiskowego, „Współczesne Zarządzanie” nr.3/2009, s. 99-110, Wyd. Uniwersytetu Jagielonskiego, Kraków 2010.

 

Frotuński B., System zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 – przykład organizacji z sektora energetycznego, [w:] Zrównoważony rozwój regionów, pod red J. Toruński, H. Wyrębek, s. 205-221, Wyd. studio EMKA, Warszawa 2010.

 

Fortuński B., Efektywność systemu zarządzania środowiskowego opartego o normę ISO 14001, na przykładzie organizacji z branży elektroenergetycznej, [w:] Etyka a jakość i efektywność organizacji, pod red E. Skrzypek, s. 303-320, Wyd. petit s.k., Lublin, Lublin 2010.

 

Fortuński B., Możliwości wykorzystania przez miasta modelu kosztów systemu zarządzania środowiskowego opartego na normie ISO 14000 na przykładzie miasta Opola, „Studia Miejskie”, Nr. 1/2010, s. 119- 126, Wyd. UO, Opole 2010.

 

Fortuński B., Wpływ Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001 na realizowane innowacje w organizacjach branży elektroenergetycznej – wyniki badań. [w]: Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, pod red E. Skrzypek, Tom I, s. 271-278, Wyd. UMCS Lublin, Lublin 2009.

 

Fortuński B., Does the environmental management standard ISO 14001 stimulate sustainable development? An example from the energy sector in Poland.,“Management of Environmental Quality: An International Journal”, Vol. 19/2, 2008, s.204-212.

 

Fortuński B., Contemporary problems of the socio-economic policy in Poland. Rozdział: The influence of Environmental Management System according to ISO 14001 on pro-environmental costs in the organization (a case study of a services providing company dealing in the branch of electrical power engineering), s. 193-201, Opole 2007.

 

Fortuński B., An international instrument for sustainable development in the energy sector – a simplified case of the European Union and Ukraine “Conference proceedings International Scientific-Practical Conference – Actual question of management of sustainable development in today’s society: problems and prospects ”, s. 184-187, Kremenchuk 2013, ISSN 2227-3549

 

Fortuński B., “Wyniki”proekologicznego podejścia do energetyki w Unii Europejskiej w oparciu o model EFQM, [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 264. Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce, pod red T. Borys, P. Rogala, s. 113-125, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012

monografie / autorstwo / współautorstwo książek

Sławomir Bielecki, Przemysław Zaleski, Bartosz Fortuński, Wybrane problemy zarządzania energetyką, 2016

 

Inne:

Opiekun I roku Studiów Licencjackich dziennych Ekonomia

Laureat Nagrody „Qualita” w roku akademickim 2004/2005