Zaznacz stronę

dr Bartosz Chorkowy

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 37 oraz 15
telefon: (77) 40 16 905
e-mail: bchorkowy@uni.opole.pl
konsultacje

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 2005 – Uzyskanie tytułu naukowego: doktora nauk ekonomicznych w zakresie Ekonomii Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny

 • 1997-1998 – Podyplomowe Studium Systemów Informacyjnych Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

 • 1992-1997 – Uzyskanie tytułu magistra Kierunek: Ekonomia Specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski

Podstawowe obszary badawcze:

 • efektywność polskiego systemu emerytalnego

 • uwarunkowania systemu emerytalnego w Polsce

 • analiza rynku funduszy inwestycyjnych

 • wykorzystanie metod analizy technicznej w ograniczaniu ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym

Prowadzone przedmioty:

 • Ekonometria (wykłady + ćwiczenia)

 • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych (ćwiczenia)

 • Ekonometria finansowa (ćwiczenia)

 • Metody analizy technicznej (wykłady)

 • Analiza techniczna i fundamentalna (wykłady)

 • Ryzyko inwestycji na rynku kapitałowym (wykłady)

 • Seminarium dyplomowe

Pełnione funkcje:

 • Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów na kadencję 2016-2020 (Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski)
 • Członek Komisji ds. nagród Quality na kadencję 2016-2020
 • Członek Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020
 • Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020

Ważniejsze publikacje:

„Japońskie metody analizy technicznej i ich wykorzystanie w przewidywaniu ruchów cen na rynku papierów wartościowych”, Gdańsk 2007

„Próba oceny oddziaływania banku centralnego na zachowanie gospodarstw domowych w Polsce”, Szczecin 2008

„Wielowymiarowa analiza porównawcza banków notowanych na GPW w Warszawie”, Szczecin 2008

„Próba oceny zachowań gospodarstw domowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej”, Szczecin 2009

„Wpływ inwestowania w ramach III filara systemu emerytalnego na poziom dobrobytu polskiego społeczeństwa”, Katowice 2012

„Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jako formy budowy kapitału emerytalnego”, Gdańsk 2012

“Dodatkowe źródła finansowania konsumpcji w okresie emerytalnym”, Opole 2013

“Wpływ wyboru strategii inwestowania na efektywność środków zgromadzonych w ramach III filaru systemu emerytalnego”, Szczecin 2013

“Application of moving averages in forecasting price changes of quoted companies shares”, Alabama, USA 2013

“Efektywność inwestowania w ramach III filara systemu emerytalnego”, Katowice 2014

“Strategie inwestycyjne i ich wpływ na wartość kapitału zgromadzonego w ramach III filara systemu emerytalnego”, Katowice 2016