Zaznacz stronę

dr Agnieszka Dembicka – Niemiec

dr Agnieszka Dembicka - Niemiecstanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 19
telefon: (77) 40 16 899
e-mail: dembicka.uni@wp.pl

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Wyższe/ doktor nauk ekonomicznych

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Zrównoważony rozwój miast

 • Rozwój regionalny

Prowadzone przedmioty:

 • podstaw zrównoważonego rozwoju

 • programowanie rozwoju regionalnego

 • strategia i polityka rozwoju lokalnego i regionalnego

 • strategia rozwoju gminy

 • polityka i ekonomika regionalna

 • ekologiczny system miasta

 • metody analizy przestrzennej

 • podstawy gospodarki przestrzennej w j. angielskim

Pełnione funkcje:

 • Koordynator Programu międzyuczelnianej wymiany studentów MOST

 • Koordynator Projektu naukowo badawczego „Nowe Przestrzenie”

 • Członek European Regional Science Association (ERSA) – Sekcja Polska

 • Członek Rady Wydziału

 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

 • Opiekun I roku Gospodarki Przestrzennej

 • Opiekun grupy na kierunku Ekonomia- specjalność: Zarządzanie gospodarką miejską i regionalną

 • Sekretarz Konferencji Miasta XXI wieku

 • Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Current Issues of sustainable Development

 

Badania naukowe:

Rozprawa doktorska pt.: Wymiary zrównoważonego rozwoju miast, a przemiany ich struktury funkcjonalnej (2014 r.)

Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim (zespół badawczy: Janusz Słodczyk, Adam Drobniak, Agnieszka Dembicka-Niemiec, Edyta Szafranek, Magdalena Śliwa, Renata Klimek), 2015

Analiza gospodarcza oraz przestrzenna wraz z elementami analizy społecznej części obrębów ewidencyjnych Groszowic i Grotowic w tym parku przemysłowego Metalchem. Opracowanie na zlecenie Urzędu Miasta Opola realizowanego w ramach Programu „Grant naukowy prezydenta miasta Opola”. Opole, 15 grudnia 2014 r.

Ważniejsze publikacje:

A. Dembicka-Niemiec, Development and changes in the industrial function of city with reference to the conception of sustainable development (a study case of Opole). [in:] Churski P., Kopczewska K. (eds) Studia Regionalia 2015, T. 41-42, Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning & European Regional Science Association – Polish Section, Warsaw, p. 157-168.

A. Dembicka-Niemiec, Implementation of the Idea of Sustainable Development in Urban Policy [in:] Place-based Approach to Regional Policy Polish, Slovakian and Ukrainian Youth Perspective. Selection of Proceedings, Editors: Mariusz E. Sokołowicz, Dagmara Kociuba, Monographs of ERSA Poland, Wydawnictwo Biblioteka Łódź, 2015

A. Dembicka-Niemiec, J.Słodczyk, (red.), Studia Miejskie tom 19, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015

J.Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.) Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej Studia Miejskiej Tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010

A. Dembicka-Niemiec, Rola funkcji handlowej w strukturze gospodarczej miasta Opola, w: Studia Miejskiej Tom II, Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, (red. J.Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec), Opole 2010

A. Dembicka, Funkcja akademicka jako czynnik wpływający na rozwój usług w mieście Opolu, w: „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, (red. S.Sitek), Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec 2010,

J. Słodczyk, D. Rajchel, A. Dembicka, Przeobrażenia struktury funkcjonalnej i funkcjonalno-przestrzennej miast Śląska Opolskiego w latach 1989-2007, [w:] XXII Konwersatorium wiedzy o mieście, Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji, (red. I.Jażdżewska), Łódź 2009.