Zaznacz stronę

Czasopisma

redakcja: Wydział Ekonomiczny UO

Opolskie Akademickie Forum Logistyki jest ogólnokrajowym studenckim czasopismem internetowym, na forum którego prezentowane będą badania naukowego realizowane przez studentów.
W czasopiśmie publikowane będą artykuły prezentujące tematy z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, a w szczególności dotyczące zarządzania i logistyki.
Wszystkie artykuły poddawane będą recenzji, co ma zapewnić wysoki poziom merytoryczny. Autorzy otrzymają rzetelną ocenę ich pracy naukowo-badawczej oraz wskazówki do wykorzystania w przygotowywaniu kolejnych publikacji.

Opolskie Akademickie Forum Logistyki

Opolskie Akademickie Forum Logistyki wydawane jest przez UO w Opolu. Pomysłodawcą i inicjatorem założenia czasopisma są pracownicy Zakładu Logistyki i Marketingu, pod kierownictwem dr hab. Sabiny Kauf, prof. UO.
Głównie czasopismo skierowane jest do studentów wszystkich uczelni. Podstawowym celem czasopisma jest włączanie i propagowanie rozwoju naukowego wśród studentów na ogólnodostępnym forum.

strona internetowa:: www.akademickilogistyk.we.uni.opole.pl

ISSN 2544-4662

Seria Wydawnicza ma charakter interdyscyplinarny, publikowane są artykuły z różnych dziedzin nauki, w tym nauk: ekonomicznych, społecznych, prawnych, technicznych, oraz nauk o Ziemi.

Studenckie Zeszyty Naukowe mają charakter Serii Wydawniczej i są wydawane w formie elektronicznej

Publikacja artykułów w SZN WEUO jest nieodpłatna, co oznacza, że Autor nie ponosi żadnych kosztów związanych z publikowaniem artykułu

Publikowanie artykułu naukowego podnosi szanse na zdobycie stypendium naukowego na UO oraz stypendiów zewnętrznych, np. Stypendium Prezydenta Miasta.

Możliwe jest publikowanie artykułu z wykorzystaniem wyników badań zawartych w pracy licencjackiej oraz magisterskiej.

strona internetowa:: szn.we.uni.opole.pl

STUDIA MIEJSKIE

Czasopismo ukazuje się cyklicznie, po cztery numery każdego roku i zakwalifikowane przez MNiSW na listę B i otrzymało 10 pkt za publikację.

ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)

strona internetowa:: www.studiamiejskie.uni.opole.pl

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STUDIES

EES is a scientific journal, focusing on a wide range of economic and environmental issues, with a focus on sustainable development. Issues discussed in the journal include: www.ees.uni.opole.pl

5 points according to the Polish Ministry of Science and Higher Education

Journal “Economic and Environmental Studies” is indexed in the Register of Magazines and Journals (Rej. Pr. 824).

ISSN paper version 1642-2597
ISSN electronic version 2081-8319

strona internetowa:: www.ees.uni.opole.pl