Zaznacz stronę

Czasopisma

redakcja: Wydział Ekonomiczny UO

STUDIA MIEJSKIE

Czasopismo ukazuje się cyklicznie, po cztery numery każdego roku i zakwalifikowane przez MNiSW na listę B i otrzymało 10 pkt za publikację.

ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)

strona internetowa:: www.studiamiejskie.uni.opole.pl

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STUDIES

EES is a scientific journal, focusing on a wide range of economic and environmental issues, with a focus on sustainable development. Issues discussed in the journal include: www.ees.uni.opole.pl

13 points according to the Polish Ministry of Science and Higher Education

ISSN paper version 1642-2597
ISSN electronic version 2081-8319

strona internetowa:: www.ees.uni.opole.pl

Opolskie Akademickie Forum Logistyki jest ogólnokrajowym studenckim czasopismem internetowym, na forum którego prezentowane będą badania naukowego realizowane przez studentów.
W czasopiśmie publikowane będą artykuły prezentujące tematy z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, a w szczególności dotyczące zarządzania i logistyki.
Wszystkie artykuły poddawane będą recenzji, co ma zapewnić wysoki poziom merytoryczny. Autorzy otrzymają rzetelną ocenę ich pracy naukowo-badawczej oraz wskazówki do wykorzystania w przygotowywaniu kolejnych publikacji.

Opolskie Akademickie Forum Logistyki

Opolskie Akademickie Forum Logistyki wydawane jest przez UO w Opolu. Pomysłodawcą i inicjatorem założenia czasopisma są pracownicy Zakładu Logistyki i Marketingu, pod kierownictwem dr hab. Sabiny Kauf, prof. UO.
Głównie czasopismo skierowane jest do studentów wszystkich uczelni. Podstawowym celem czasopisma jest włączanie i propagowanie rozwoju naukowego wśród studentów na ogólnodostępnym forum.

strona internetowa:: www.akademickilogistyk.we.uni.opole.pl

ISSN 2544-4662

Seria Wydawnicza ma charakter interdyscyplinarny, publikowane są artykuły z różnych dziedzin nauki, w tym nauk: ekonomicznych, społecznych, prawnych, technicznych, oraz nauk o Ziemi.

Studenckie Zeszyty Naukowe mają charakter Serii Wydawniczej i są wydawane w formie elektronicznej

Publikacja artykułów w SZN WEUO jest nieodpłatna, co oznacza, że Autor nie ponosi żadnych kosztów związanych z publikowaniem artykułu

Publikowanie artykułu naukowego podnosi szanse na zdobycie stypendium naukowego na UO oraz stypendiów zewnętrznych, np. Stypendium Prezydenta Miasta.

Możliwe jest publikowanie artykułu z wykorzystaniem wyników badań zawartych w pracy licencjackiej oraz magisterskiej.

strona internetowa:: szn.we.uni.opole.pl