Zaznacz stronę

Czasopisma

redakcja: Wydział Ekonomiczny UO

STUDIA MIEJSKIE

Czasopismo ukazuje się cyklicznie, po cztery numery każdego roku i zakwalifikowane przez MNiSW na listę B i otrzymało 10 pkt za publikację.

ISSN 2543-5302 (wersja online)
ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)

strona internetowa:: www.studiamiejskie.uni.opole.pl

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STUDIES

EES is a scientific journal, focusing on a wide range of economic and environmental issues, with a focus on sustainable development. Issues discussed in the journal include: www.ees.uni.opole.pl

13 points according to the Polish Ministry of Science and Higher Education

ISSN paper version 1642-2597
ISSN electronic version 2081-8319

strona internetowa:: www.ees.uni.opole.pl

Opolskie Akademickie Forum Logistyki jest ogólnokrajowym studenckim czasopismem internetowym, na forum którego prezentowane będą badania naukowego realizowane przez studentów.
W czasopiśmie publikowane będą artykuły prezentujące tematy z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, a w szczególności dotyczące zarządzania i logistyki.
Wszystkie artykuły poddawane będą recenzji, co ma zapewnić wysoki poziom merytoryczny. Autorzy otrzymają rzetelną ocenę ich pracy naukowo-badawczej oraz wskazówki do wykorzystania w przygotowywaniu kolejnych publikacji.

Opolskie Akademickie Forum Logistyki

Opolskie Akademickie Forum Logistyki wydawane jest przez UO w Opolu. Pomysłodawcą i inicjatorem założenia czasopisma są pracownicy Zakładu Logistyki i Marketingu, pod kierownictwem dr hab. Sabiny Kauf, prof. UO.
Głównie czasopismo skierowane jest do studentów wszystkich uczelni. Podstawowym celem czasopisma jest włączanie i propagowanie rozwoju naukowego wśród studentów na ogólnodostępnym forum.

strona internetowa:: www.akademickilogistyk.we.uni.opole.pl

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia 2017/2018

Logo erasmus+

Logo projektu nowe przestrzenie

NOWE PRZESTRZENIE - Projekt naukowo badawczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close