Zaznacz stronę

Bal Absolwenta 2017

Deklaracja przystąpienia do klubu?
Chcesz zostać członkiem KLUBU, wystarczy, że wypełnisz deklarację.

 

 

Organizator:

Anna Szewczyk – Prezes Klubu Absolwenta WE UO – ecf@vp.pl
Aleksandra Piasecka – Wice Prezes Klubu Absolwenta WE UO – apiasecka@uni.opole.pl
Aleksandra Dudek – Sekretarz Klubu Absolwenta WE UO – adudek@uni.opole.pl

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Bal kierowany wyłącznie do Absolwentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.
  2. Zgłoszenie on-line. Po dokonaniu zgłoszenia prosimy o wniesienie opłaty za uczestnictwo w kwocie 170 zł na konto Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego (ul. Grunwaldzka 31, 45-054 Opole): nr rachunku: 09 1540 1229 2055 9154 0207 0001 (BOŚ Bank) z dopiskiem: Bal Absolwenta WE UO – imię i nazwisko.
  3. Wniesienie opłaty po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 14.11.2017r.