Zaznacz stronę

NOWOCZESNE TECHNIKI
I METODY KSZTAŁCENIA

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego tworzy i rozwija wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne studentów o zróżnicowanym kapitale kulturowym, tworząc warunki pełnego wykorzystania ich możliwości w regionie, kraju a także za granicą.

EKONOMIA

STUDIA I STOPNIA – LICENCJACKIE, II STOPNIA – MAGISTERSKIE
TRYB STUDIÓW: STACJONARNY BEZPŁATNY

STUDIA I STOPNIA – LICENCJACKIE, II STOPNIA -MAGISTERSKIE
TRYB STUDIÓW: NIESTACJONARNY

ZARZĄDZANIE

STUDIA I STOPNIA – LICENCJACKIE, II STOPNIA – MAGISTERSKIE
TRYB STUDIÓW: STACJONARNY BEZPŁATNY

LOGISTYKA

STUDIA I STOPNIA, LICENCJACKIE
TRYB STUDIÓW: STACJONARNY BEZPŁATNY i NIESTACJONARNY

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

STUDIA I STOPNIA, INŻYNIERSKIE
TRYB STUDIÓW: STACJONARNY BEZPŁATNY

STUDIA II STOPNIA, MAGISTERSKIE
TRYB STUDIÓW: STACJONARNY BEZPŁATNY I NIESTACJONARNY

Uniwersytet Opolski

jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów w Polsce z siedzibą w Opolu.

AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

  • Umożliwiamy studiowanie w różnych uczelniach zagranicznych
  • Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym istniejącym na naszym Wydziale. Międzynarodowy certyfikat umiejętności gospodarczych, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich.
  • Umożliwiamy studiowanie w ramach Programu Mobilności Studentów (MOST)

Rejestracja w systemie IRK

Komisja rekrutacyjna

Członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
Tomasz Sowiński
e-mail: tsowinski@uni.opole.pl

 

Dyżury komisji rekrutacyjnej:
Od 24.06 do 12.07 codziennie 9.00 – 10.00 (bez sobót),
Od 15.07 do 31.07 codziennie, od 9.00 do 15.00, w soboty od 9.00 do 12.00,
Od 02.09 do 27.09 lub do dnia zakończenia rekrutacji codziennie od 11.00 do 13.00 w dni powszednie