Zaznacz stronę

Miło nam poinformować, że nasza studentka pani Magdalena Nowik została zakwalifikowana do prestiżowego Projektu Top Young 100. Projekt jest inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów logistyki w Polsce. Top Young 100 realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów, Uczelnie Wyższe oraz profesjonalistów łańcucha dostaw.
Tworzony przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie. Ma na celu budowę wizerunku Polski jako silnego centrum kompetencji logistycznych na skale Europy poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym.
Opiekunem merytorycznym w projekcie jest dr inż. Iwona Pisz, opiekun Koła Naukowego LogPoint.